Nowoczesne formy zatrudniania pracowników

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki

Wraz z niesamowicie szybkim i nieustającym rozwojem technologicznym, przede wszystkim w dziedzinie informatyki i internetowej komunikacji, zauważa się coraz więcej zmian w sposobie działania mniejszych i większych przedsiębiorstw, a także samym modelu zatrudniania pracowników.

Rynek pracy zmienia się, stając się coraz bardziej elastycznym. Słowo to ma tu kluczowe znaczenie.

Jeden z najnowszych modeli zatrudniania pracowników nosi nazwę Flexicurity. Termin ten wywodzi się od słów flexibility (czyli elastyczność właśnie) i security (bezpieczeństwo). Tym, co przede wszystkim charakteryzuje tę metodę, jest łatwość zatrudnień i zwolnień, przy utrzymaniu wysokiego zabezpieczenia socjalnego dla osób bezrobotnych. System ten po raz pierwszy wprowadzono w życie w Danii w roku 1999.

Co więcej, bezpieczeństwo socjalne dotyczy tu całego okresu życia zawodowego, czyli od momentu zakończenia edukacji do emerytury, niezależnie od zmian miejsc zatrudnienia. Wspomniana elastyczność polega tu również na dostosowywaniu organizacji pracy zależnie od potrzeb zarówno pracodawcy, jak i pracownika, możliwości ciągłego dokształcania się oraz pogodzenia życia prywatnego z zawodowym.

Na czym natomiast polega owe bezpieczeństwo? Z pewnością nie na zagwarantowaniu zawsze stałego miejsca zatrudnienia, ale... na zagwarantowaniu możliwości nabywania coraz to nowych umiejętności, których posiadanie ułatwi szybkie znalezienie innej pracy. Darmowe szkolenia oferowane są przede wszystkim osobom starszym i o niskich kwalifikacjach.

Bezpieczeństwo odnosi się również do zapewnienia osobie świadczeń, które pomogą przetrwać okres przejściowego braku pracy.

Praca zdalna to bardzo przyszłościowy model zatrudnienia także w Polsce. Obecnie najczęściej wdraża się go w sektorach prac biurowych czy informatycznych. Coraz częściej informatycy, księgowi czy dziennikarze pracują zdalnie. Możliwe jest to oczywiście przede wszystkim dzięki bardzo dobrze rozwiniętych technologiach internetowej komunikacji i zdalnemu dostępowi do danych.
Rozwiązania tego typu posiadają bardzo wiele zalet, ale również wad, o których należy wspomnieć dla obiektywnego przedstawienia tematu.

formy zatrudniania
Podstawowymi zaletami zatrudniania pracowników na zasadzie zdalnej jest znaczna redukcja kosztów. Firma nie musi bowiem płacić za wynajem powierzchni biurowych, a także ponosić kosztów tradycyjnego zatrudnienia. Poza tym udowodniono, że wydajność pracy zdecydowanie wzrasta. Korzyściami dla pracowników jest możliwość dowolnego dysponowania swoim czasem pracy, a także miejscem. Jest to olbrzymim plusem dla osób niepełnosprawnych, a także przebywających na urlopie wychowawczym.

Wspomnianymi wadami pracy zdalnej może być trudność w rozgraniczeniu życia prywatnego od pracy. W czasie „godzin pracy” osoba nie ma żadnego nadzoru. Wspomnieć należy również o całkowity uzależnieniu od technologii. W momencie awarii komputera, czy braku dostępu do internetu, praca jest niemożliwa. Kolejnym minusem jest brak osobistych konaków między pracownikiem, a pracodawcą, jak również pomiędzy pracownikami, którzy przykładowo razem pracują nad jednym projektem.
_ _ _ _ _

T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:


Udostępnij:

Tweetnij